Wdrożyliśmy normy ISO

Jakiś czas temu skończyliśmy wdrażać normy ISO 9001:2015 w Domgos 2. Nasza firma stale się rozwija i dąży do tego, by być coraz lepsza i bardziej wydajna, więc takich zmian nie mogło zabraknąć. Dzięki normom ISO przedsiębiorstwo powinno osiągnąć szereg korzyści – mamy nadzieję, że nam również pomogą ulepszyć nasze działania.

Normy ISO – co to jest?

 • ISO 9001 – to powszechnie uznawana międzynarodowa norma zarządzania jakością, wykorzystuje cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj).
 • Jest podstawą wszystkich norm dla systemów zarządzania publikowanych przez ISO.

Podejście PDCA w kontekście zarządzania jakością przejawia się w 4 krokach:

 1. Zaplanuj (Plan) – Przeprowadzamy rozeznanie w otoczeniu biznesowym oraz pod kątem potrzeb klientów, a następnie rozpatrujemy je w kontekście firmy. W następnym kroku — zgodnie z polityką firmy — określamy  cele i plan działania mające, aby zwiększyć zadowolenie klientów.
 2. Wykonaj (Do) – Następnie wprowadzamy w życie nasze plany dotyczące jakości i zarządzania.
 3. Sprawdź (Check) – Musimy pamiętać o bieżącym monitorowaniu skuteczności wprowadzonych procesów i działań w kontekście celów organizacji. Na tym etapie dokładnie raportujemy  wyniki – to bardzo ważne.
 4. Działaj (Act) – Ostatni etap – działania zwiększające zadowolenie klientów – powtarzamy stale i konsekwentnie.
pcda normy iso

Jak najlepiej zarządzać jakością?

Najlepiej i najefektywniej zarządzać jakością wg. 7 głównych zasad:

 • Orientacja na klienta – powinien stanowić podstawowy cel każdej organizacji. To nic innego, jak spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Firma powinna mieć opinię godnej zaufania – to podstawa w drodze do sukcesu.
 • Przywództwo – aby pracownicy mogli lepiej się angażować w powierzone zadania i zawarte w nich cele – kierownicy powinni ustanawiać te cele i kierunki oraz stwarzać warunki dla podległych im pracowników.
 • Zaangażowanie ludzi – bez niego trudno w efektywny sposób zarządzać firmą. Aby je osiągnąć – najlepiej pozwolić pracownikom identyfikować się z organizacją, rozwijać kompetencje, a także starać się analizować wszelkie pomysły personelu.
 • Podejście procesowe – pewien schemat zawsze ułatwi działanie. System Zarządzania Jakością powinien obejmować wszystkie procesy główne, pomocnicze i zewnętrzne.
 • Doskonalenie – powinno się kłaść na nie nacisk cały czas i nie odpuszczać.
 • Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów – podejmowanie decyzji to proces złożonym, zawsze może nieść za sobą jakieś wątpliwości, dlatego ważne jest, aby decyzje zapadały na podstawie niepodważalnych dowodów.
 • Zarządzanie relacjami – aby zachować dobre relacje z klientami i organizacjami, trzeba dbać o nie cały czas. Ułatwić z pewnością może to zrozumienie celów i wartości wspólnych, stabilny przepływ towarów i usług, identyfikacja priorytetów oraz zachęcanie do ulepszeń.

normy iso 9005:2015

Dokumentowanie systemu zarządzania

Norma ISO 9001:2015 pozwala organizacji na elastyczność w wybranym przez siebie sposobie dokumentowania systemu zarządzania jakością.

Daje to organizacji swobodę, jeśli chodzi o ustalanie niezbędnego poziomu informacji. Jest on niezbędny do wykazania skutecznego planowania, ale nie tylko. Dzięki takim informacjom łatwiej jest nadzorować przebieg procesów, a także wdrażanie i doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wdrożyliśmy normy ISO
Przewiń do góry